03/02/2023 02:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liệt nữ tháo
列女操

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2005 18:22

 

Nguyên tác

梧桐相待老,
鴛鴦會雙死。
貞女貴徇夫,
舍生亦如此。
波瀾誓不起,
妾心井中水。

Phiên âm

Ngô đồng tương đãi lão,
Uyên ương hội song tử.
Trinh phụ quý tuẫn phu,
Xả sinh diệc như thử.
Ba lan thệ bất khởi,
Thiếp tâm tỉnh trung thuỷ.

Dịch nghĩa

Cây ngô đồng chờ đợi nhau đến già.
Chim uyên ương chết cũng chung đôi.
Người trinh phụ quý trọng việc chết theo chồng,
Cũng có thể hy sinh mạng sống của mình như thế.
Thề rằng lòng em không nổi sóng,
Cũng như nước trong giếng kia.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Ngô đồng già vẫn đợi
Uyên ương chết chẳng rời
Trinh phụ theo chồng chết
Cũng quên mình thế thôi
Lòng em không nổi sóng
Nguyện như nước giếng khơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Liệt nữ tháo