Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: tòng quân (65) nhạc phủ (243)

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 14:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 17:07

前出塞其五

迢迢萬餘里,
領我赴三軍。
軍中異苦樂,
主張寧盡聞?
隔河見胡騎,
倏忽數百群。
我始為奴僕,
幾時樹功勛!

 

Tiền xuất tái kỳ 5

Điều điều vạn dư lý,
Lĩnh ngã phó tam quân.
Quân trung dị khổ lạc,
Chủ trương ninh tận văn?
Cách hà kiến hồ kỵ,
Thúc hốt sổ bách quần.
Ngã thuỷ vi nô bộc,
Kỷ thời thụ công huân!

 

Dịch nghĩa

Dài dằng dặc hơn vạn dặm,
Tiếp nhận tôi rồi phân phối xuống đơn vị.
Trong quân có người vui, người khổ khác nhau,
Không biết vị tướng chỉ huy có nghe thấy hết hay không.
Bên kia sông trông thấy ngựa giặc Hồ,
Bỗng chốc tập lại cả hàng trăm con.
Bây giờ lúc mới là tên lính quèn,
Không biết đến bao giờ mới lập được công đây.


(Năm 752)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Xa nhà muôn dặm lẻ,
Đưa ta đến ba quân.
Trong quân khác vui khổ,
Chủ tướng thấu cùng chăng?
Cách sông thấy bóng ngựa,
Chớp mắt giặc Hồ dăng.
Ta chỉ làm tôi tớ,
Bao giờ lập công huân?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dằng dặc hơn muôn dặm,
Ba quân, đẩy mỗ đi.
Tướng, nào biết hết được,
Lính sướng, khổ còn tuỳ.
Ngựa rợ bên sông chạy,
Mấy trăm đến tức thì.
Ta vừa làm tạp dịch,
Công cán bao giờ ghi ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xa xăm hơn vạn dặm đường,
Đưa ta đến chốn sa trường ba quân.
Trong quân sướng khổ chẳng thuần,
Tướng nào nghe hết mọi phần đắng cay.
Cách sông, lính rợ đó đây,
Chỉ trong chốc lát đến đầy, vài trăm.
Từ đầu, hầu hạ siêng năng,
Bao giờ công trạng được bằng tướng công?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường dài hơn vạn dặm,
Biên chế vào đội hàng.
Trong quân vui, khổ khác,
Tướng nào biết rõ ràng.
Lính Hồ bên sông thấy,
Trăm ngựa bỗng dọc ngang.
Ta lính mới sai vặt,
Chừng nào được tuyên dương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở nơi xa nhà hơn vạn dặm
Một cánh quân tiếp nhận thân tôi
Kẻ vui người tủi khác đời
Chỉ huy có biết rạch ròi hay chăng
Ngựa Hồ bên kia sông loáng thoáng
Bỗng ào ào tụ đến trăm con
Bây giờ làm lính hầu quan
Khi nào tôi mới rỡ ràng lập công?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơn ngàn dằng dặc dặm dài,
Tiếp tôi rồi nhận đưa ngay về đồn.
Trong quân vui khổ khác nhau,
Chỉ huy nghe biết giải bày hay không.
Ngựa Hồ nhìn thấy bên sông,
Bỗng nhiên tụ tập rất đông ngựa về.
Bây giờ là lính mới quèn,
Bao giờ mới lập công đền nước đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời