20/08/2022 01:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền xuất tái kỳ 5
前出塞其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 14:28

 

Nguyên tác

迢迢萬餘里,
領我赴三軍。
軍中異苦樂,
主張寧盡聞?
隔河見胡騎,
倏忽數百群。
我始為奴僕,
幾時樹功勛!

Phiên âm

Điều điều vạn dư lý,
Lĩnh ngã phó tam quân.
Quân trung dị khổ lạc,
Chủ trương ninh tận văn?
Cách hà kiến hồ kỵ,
Thúc hốt sổ bách quần.
Ngã thuỷ vi nô bộc,
Kỷ thời thụ công huân!

Dịch nghĩa

Dài dằng dặc hơn vạn dặm,
Tiếp nhận tôi rồi phân phối xuống đơn vị.
Trong quân có người vui, người khổ khác nhau,
Không biết vị tướng chỉ huy có nghe thấy hết hay không.
Bên kia sông trông thấy ngựa giặc Hồ,
Bỗng chốc tập lại cả hàng trăm con.
Bây giờ lúc mới là tên lính quèn,
Không biết đến bao giờ mới lập được công đây.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Xa nhà muôn dặm lẻ,
Đưa ta đến ba quân.
Trong quân khác vui khổ,
Chủ tướng thấu cùng chăng?
Cách sông thấy bóng ngựa,
Chớp mắt giặc Hồ dăng.
Ta chỉ làm tôi tớ,
Bao giờ lập công huân?
(Năm 752)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiền xuất tái kỳ 5