Dưới đây là các bài dịch của Vũ Hùng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Trung thu đối nguyệt (Tào Tùng): Bản dịch của Vũ Hùng

Đêm trung thu chẳng mây mờ lối
Cùng ngắm trăng nơi đầu biển xa
In bóng nguyệt muôn nơi sáng tỏ
Không thiên vị chiếu một tư gia

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Vũ Hùng

Ai đà cưỡi hạc bay cao
Để cho đây một mái lầu ngóng trông ?
Hạc bay rồi, chẳng còn mong
Chỉ còn mây trắng bay trong bầu trời
Hán Dương, sông vẫn mãi trôi,
Cỏ non Anh Vũ bãi bồi vẫn tươi
Chiều buồn, quê cách phương trời
Nhìn làn khói sóng muốn rơi lệ sầu.

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Vũ Hùng

Trăng đã xế, quạ kêu trong sương lạnh
Ánh lửa chài buồn bã với hàng phong
Ngoài Cô Tô, chuông chùa Hàn San vọng
Đến khách thuyền say ngủ giữa đêm thanh

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Vũ Hùng

Này rượu bồ đào, này chén dạ quang,
Muốn rót uống mà tiếng đàn đã giục.
Anh chớ cười khi nhìn tôi say gục,
Hỏi xưa nay chinh chiến mấy ai về?

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Vũ Hùng

Rượu ngon trong chén dạ quang,
Ta vừa định uống, tiếng đàn đã đưa.
Chớ cười người lính say sưa,
Trải qua chinh chiến ai vừa hồi quê?

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Vũ Hùng

Ngày này năm ngoái cũng nơi đây,
Gương mặt, hoa đào: sắc đỏ hây.
Người đã về đâu sao chẳng thấy?
Chỉ thấy hoa cười, gió nhẹ lay.

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Vũ Hùng

Năm ngoái ta đến nhà này,
Người con gái ấy đỏ hây má đào.
Má đào giờ đến nơi nào ?
Hoa đào chúm chím cười chào gió đông.

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]