水調歌

平沙落日大荒西,
隴上明星高復低。
孤山幾處看峰火,
壯士連營候鼓鼙。

 

Thuỷ điệu ca

Bình sa lạc nhật đại hoang tây,
Lũng thượng minh tinh cao phục đê.
Cô sơn kỷ xứ khan phong hoả,
Tráng sĩ liên doanh hậu cổ bề.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời đã lặn nơi biên thuỳ hoang vu phía tây,
Trên gò sao mọc ngôi cao ngôi thấp.
Tại một vài đỉnh núi chơ vơ thấy có ánh lửa báo nguy,
Binh sĩ trên khắp các doanh trại lập tức đánh trống.


Thuỷ điệu ca là tên nhạc khúc cổ, có từ nhà Thương. Bài này được chép trong Nhạc phủ thi tập phần Cận đại khúc từ, và Toàn Đường thi quyển 27 thuộc phần Tạp khúc ca từ nhưng đề tác giả là khuyết danh (với 4 bài khác cùng đề mục).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngày đã xuống bãi hoang sa mạc
Trên trời cao sao thắp sáng dần
Đỉnh cô sơn ngắm nhìn phong hỏa
Tráng sĩ chờ tiếng trống ra quân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biên thuỳ tây hoang vu nắng tắt
Trên gò sao mọc thấp cùng cao
Lửa nguy đỉnh núi báo vào
Toàn quân lập tức ào ào trống khua

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời