14/08/2022 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu ca
水調歌

Tác giả: Trương Tử Dung - 張子容

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 15:05

 

Nguyên tác

平沙落日大荒西,
隴上明星高復低。
孤山幾處看峰火,
壯士連營候鼓鼙。

Phiên âm

Bình sa lạc nhật đại hoang tây,
Lũng thượng minh tinh cao phục đê.
Cô sơn kỷ xứ khan phong hoả[1],
Tráng sĩ liên doanh hậu cổ bề.

Dịch nghĩa

Mặt trời đã lặn nơi biên thuỳ hoang vu phía tây,
Trên gò sao mọc ngôi cao ngôi thấp.
Tại một vài đỉnh núi chơ vơ thấy có ánh lửa báo nguy,
Binh sĩ trên khắp các doanh trại lập tức đánh trống.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngày đã xuống bãi hoang sa mạc
Trên trời cao sao thắp sáng dần
Đỉnh cô sơn ngắm nhìn phong hỏa
Tráng sĩ chờ tiếng trống ra quân.
Thuỷ điệu ca là tên nhạc khúc cổ, có từ nhà Thương. Bài này được chép trong Nhạc phủ thi tập phần Cận đại khúc từ, và Toàn Đường thi quyển 27 thuộc phần Tạp khúc ca từ nhưng đề tác giả là khuyết danh (với 4 bài khác cùng đề mục).

[1] Lửa đốt lên từ những phong hoả đài (thường nằm trên Vạn Lý Trường Thành) để báo cho biết có giặc (Hung Nô) đến. Thường có phân chó sói khô bỏ vào để khói đậm hơn và bốc cao hơn (lang yên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tử Dung » Thuỷ điệu ca