涼州詞其二

秦中花鳥已應闌,
塞外風沙猶自寒。
夜聽胡笳折楊柳,
教人意氣憶長安。

 

Lương Châu từ kỳ 2

Tần trung hoa điểu dĩ ưng lan,
Tái ngoại phong sa do tự hàn.
Dạ thính hồ già “Chiết dương liễu”,
Giao nhân ý khí ức Trường An.

 

Dịch nghĩa

Ở đất Tần, hoa sắp tàn, chim bay đi gần hết
Trong khi ngoài quan ải gió cát vẫn còn lạnh lẽo
Ban đêm nghe tiếng Hồ già thổi bài “Chiết dương liễu”
Làm cho (người chiến sĩ) hồi nhớ về đất Trường An.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Chim hoa tàn tạ khắp Tần trung
Gió cát biên cương vẫn lạnh lùng
Đêm vẳng kèn Hồ bài Chiết liễu
Trường An ai gợi vấn vương lòng.

44.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tần Xuyên chim vắng hoa sắp tàn,
Lạnh lùng gió cát chốn ải quan.
Tiêu Hồ đêm thổi bài "Bẻ liễu",
Chinh nhân sầu nhớ đất Trường An.

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu Hầu Tử

Hoa tàn trên đất Tần Châu
Chim bay đi hết, cô sầu ải quan
Lạnh lùng gió cát non ngàn
Tiếng hồ già thổi giữa màn đêm buông
"Chiết dương liễu" - điệu nhạc buồn
Xui người hồi nhớ đến Trường An xa.

Tiểu Hầu Tử - Young Monkey
44.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tần Trung chim lạc với hoa tàn,
Lạnh buốt ngoài biên gió cát ngàn.
Đêm vẳng, kèn Hồ thổi Chiết Liễu,
Hẹn ai tơ tưởng mãi Trường An.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Hoa tàn, chim tản đất Tần trung
Gió cát ngoài biên vẫn lạnh lùng
“Chiết liễu” kèn Hồ đêm nghe vẳng
Tràng An, chiến sĩ nhớ mong cùng !

74.57
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tần trung chim lặng hoa sắp tàn
Biên cương gió cát lạnh còn lan
Đêm nghe kèn Hồ bài chiết liễu
Khiến người chí khí nhớ Tràng An

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Tần nhàn, hoa đơm, chim hót
Nơi quan san gió cát lạnh căm
Giặc Hồ kèn thổi xa xăm
Người nghe chạnh nhớ trăng rằm Trường An

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoa chim sắp hết ở Tần Trung
Cát gió ải xa vẫn lạnh lùng
Đêm thoảng sáo Hồ câu bẻ liễu
Trường An người có nhớ chi không.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sắp hết hoa chim ở đất Tần
Lạnh lùng gió cát chốn biên quan
Đêm nghe bẻ liễu sáo Hồ vẳng
Khiến người nổi ý nhớ Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đất Tần chim lạc hoa tàn
Cát bay, gió lạnh thổi tràn biên quan
Sáo Hồ đêm vắng còn vang
Người xa nhớ tới Trường An chạnh lòng

15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối