15.00
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 14/08/2014 07:12 bởi tôn tiền tử
Viên Sùng Hoán 袁崇煥 (1584-1630) tự Nguyên Tố 元素, hiệu Tự Như 自如, người trấn Thạch Kiệt, Quảng Đông, xuất thân là văn thần, đỗ tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 48 (1619) và được bổ làm quan huyện Vũ Hoà, nhưng sau lại là một quân sự và chính trị gia trứ danh cuối đời Minh, một danh tướng trong giai đoạn kháng Thanh, cả đời chưa từng bại trận.

Năm 1622, triều đình gọi ông về kinh đô và bổ nhậm chức vụ Phương tu chủ sự ở bộ binh. Ông tự tiến cử mình với Minh Hy Tông để ra chiếm lại và giữ Sơn Hải quan và Ninh Viễn, thực hiện xây dựng Ninh Viễn thành một phòng tuyến chắc chắn. Tuy nhiên, trong triều đình, năm 1627, thái giám Nguỵ Trung Hiền lo ngại uy thế của ông nên đã gièm pha với vua khiến ông bị cách chức về quê. Khi Sùng Trinh lên ngôi, trừ bỏ Nguỵ Trung Hiền, triều hồi Viên Sùng Hoán và bổ nhiệm…