Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 06/08/2014 06:52 bởi tôn tiền tử
Phương Duy Nghi 方維儀 (1585-1668) tự Trọng Hiền 仲賢, người Đồng Thành, An Huy, nữ thi nhân, hoạ gia cuối Minh đầu Thanh, con gái thứ của Phương Đại Trấn 方大鎮 có thời làm quan ở Đại Lý, vợ chư sinh Diêu Tôn Khải 姚孫棨, người cùng quê. Bà lấy chồng năm 17, năm 19 tuổi thì chồng chết, con gái nhỏ chết, bà ở vậy không tái giá. Tác phẩm có "Sở giang ngâm" 楚江吟, "Quy lai thán" 歸來嘆, "Thanh Phân các tập" 清芬閣集.