Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 25/02/2019 15:45 bởi tôn tiền tử
Đàm Nguyên Xuân 譚元春 (1586-1631) là văn học gia đời Minh, tự Hữu Hạ 友夏, hiệu Hộc Loan 鵠灣, Thoa Ông 蓑翁, người Cánh Lăng (nay thuộc Thiên Môn, Hồ Bắc), đậu cử nhân năm Thiên Khải thứ 7, khi vào kinh thi hội thì mất tại nhà trọ. Đàm Nguyên Xuân và Chung Tinh 鐘惺 đều là lãnh tụ của phái Cánh Lăng. Tác phẩm có Đàm Hữu Hạ hợp tập.