Năm ngoái từ Trường Khê đến
Năm nay đất Việt trở về
Xa nhau đến vài năm nữa
Lời nào cho hết tình quê
Mai từ Hoàn Giang khởi hành
Khói sương ngăn cách núi sông
Trăng sáng rọi trên sóng biếc
Sông xuân cây bãi gió lồng

tửu tận tình do tại