Trên trời vầng trăng sáng tỏ
Nhìn trăng động chí nguyện xưa
Năm nào ruổi giong vạn ngựa
Nửa đêm phóng khỏi Trường Thành
Chiến chinh từng mong quyết chết
Ngục tù há cảm vọng sinh
Trong lòng bao điều chưa nói
Mõ đêm gõ khiến giật mình

tửu tận tình do tại