Việc nước xưa nay có bại thành,
Miễn sao giữ trọn được thanh danh.
Phục thù chí lớn không hề nản,
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành.
Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm,
Chí còn theo đuổi mộng tung hoành.
Hỡi bạn gần xa hăng chiến đấu,
Trước sau xin giữ tấm lòng thành.


Bài này vốn không có đầu đề, do đồng chí Hoàng Văn Thụ (khi đó là Uỷ viên thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam, bị Pháp bắt và kết án tử hình) làm tại nhà tù Hoả Lò, Hà Nội. Đây là bài thơ đồng chí làm trước ngày hy sinh (24-5-1944). Bài thơ được viết trên một chiếc quạt giấy, gửi cho chị Vân, tức Hoàng Ngân. Lúc ấy chị Vân cũng đang bị giam bên trại tù nữ.

Sách Tiếng hát trong tù (dẫn báo Sự thật số 37, ngày 25-5-1946) in tên bài thơ là Giữ tấm lòng thành và câu 6 là “Chí còn theo dõi buổi tung hoành”.

Ở một số tài liệu, bài này có tên là Nhắn bạn, Giữ tấm lòng thành.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]