Dãi gió, dầm mưa chẳng nghỉ ngơi,
Phu đường vất vả lắm ai ơi!
Ngựa xe, hành khách thường qua lại,
Biết cảm ơn anh được mấy người ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.