21/05/2024 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc lộ phu
築路夫

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2005 13:04

 

Nguyên tác

餐風浴雨未曾休,
慘淡經營築路夫。
車馬行人來往者,
幾人感謝你功勞。

Phiên âm

Xan phong dục vũ vị tằng hưu,
“Thảm đạm kinh doanh[1]” trúc lộ phu;
Xa mã hành nhân lai vãng giả,
Kỷ nhân cảm tạ nhĩ công lao?

Dịch nghĩa

Dãi gió dầm mưa chưa từng lúc nghỉ,
Người phu làm đường tận tuỵ với công việc;
Ngựa xe và khách bộ hành qua lại,
Mấy ai biết cảm tạ công lao của anh?

Bản dịch của Nam Trân

Dãi gió, dầm mưa chẳng nghỉ ngơi,
Phu đường vất vả lắm ai ơi!
Ngựa xe, hành khách thường qua lại,
Biết cảm ơn anh được mấy người ?
[1] Một thành ngữ Trung Quốc, ý nói dốc sức, mưu toan, tận tuỵ với công việc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Trúc lộ phu