29/10/2020 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngục trung đối nguyệt
獄中對月

Tác giả: Viên Sùng Hoán - 袁崇煥

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2014 07:18

 

Nguyên tác

天上月分明,
看來感舊情。
當年馳萬馬,
半夜出長城。
鋒鏑曾求死,
囹囚敢望生。
心中無限事,
宵柝擊來驚。

Phiên âm

Thiên thượng nguyệt phân minh,
Khán lai cảm cựu tình.
Đương niên trì vạn mã,
Bán dạ xuất Trường Thành.
Phong đích tằng cầu tử,
Linh tù cảm vọng sinh.
Tâm trung vô hạn sự,
Tiêu thác kích lai kinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trên trời vầng trăng sáng tỏ
Nhìn trăng động chí nguyện xưa
Năm nào ruổi giong vạn ngựa
Nửa đêm phóng khỏi Trường Thành
Chiến chinh từng mong quyết chết
Ngục tù há cảm vọng sinh
Trong lòng bao điều chưa nói
Mõ đêm gõ khiến giật mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Sùng Hoán » Ngục trung đối nguyệt