久雨

九天下雨一天晴,
可恨天公沒有情。
鞋破路泥污了腳,
仍須努力向前行。

 

Cửu vũ

Cửu thiên hạ vũ, nhất thiên tình,
Khả hận thiên công một hữu tình!
Hài phá, lộ nê, ô liễu cước,
Nhưng tu nỗ lực hướng tiền hành.

 

Dịch nghĩa

Chín ngày mưa, một ngày tạnh,
Đáng giận ông trời thật vô tình!
Giày rách, đường lầy, lấm cả chân,
Nhưng vẫn phải gắng sức đi lên phía trước.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Một ngày hửng nắng, chín ngày mưa,
Trời thật vô tình, đáng giận chưa!
Giày rách, đường lầy, chân lấm láp,
Vẫn còn dấn bước dặm đường xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Một ngày khô ráo, chin ngày mưa
Đáng giận trời già khéo ẩm ưa*
Giày rách đường lầy thân lấm cả
Tiến lên ta gắng bước chân đưa.


* gàn
Nhất Nguyên
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

“hạ vũ” hay “há vũ”?

Khi tra âm của chữ 下 ở trang hvdic.thivien.net thì thấy có hai âm là “hạ” và “há”. Ở số 26 có ghi:
Một âm là “há”. (Động) Xuống, từ trên xuống dưới. ◎Như: “há vũ” 下雨 rơi mưa, “há sơn” 下山 xuống núi, “há lâu” 下樓 xuống lầu.
Thường thì đúng là hay nghe thấy mọi người nói là “hạ vũ”. Nhưng theo từ điển tra cứu thì lại ra “há vũ”. Vậy ruốt cuộc là “há vũ” hay “hạ vũ” vậy?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời