Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: thơ trong tù (209)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2018 11:17

Hai lần ăn Tết ở Ban Mê
Năm ngoái Ba Tơ mãn Tết về
Lẩn quẩn ở đây đà mấy tháng
Bỗng đâu Tết lại đến bên kề

Tết đến bên kề, biết thế nao
Chơi Xuân ra sớm lại chiều vào
Đì đùng tiếng pháo nhà ai nổ
Mượn đó ta chung một tiếng chào

Một tiếng chào chung với chúa Xuân
Chè xanh, gáo thiếc rót tư tuần
Xuân ơi! Xuân có vui lòng nhỉ!
Cho kẻ lao lung tạm chén mừng

Tạm chén mừng Xuân luống ngại ngùng
Dường như chẳng phải cái Xuân chung
Xuân nào diều đỏ pha son thắm
Nỡ để duyên ta đắm một vùng

Một vùng đắm chật cảnh ta đây
Ngàn tía muôn hồng dễ đắm say
Xuân sắc nồng nàn pha lắm vẻ
Không trêu cái thú nhả thanh này

Thú nhả thanh này sướng lắm ru?
Cổ xôi quan biếu, thịt quan bà
Tết tư phó mặc người mua sắm
Ai nói rằng ta cảnh túng tù

Trong tù ai nói mặc thây ai
Miễn được ngày Xuân cứ mãi dài
Thêm tuổi vẫn thêm giá trị bước
Đường đời bao nại lướt chông gai

Chông gai bao nại bước đường dài
Đông mãn, Xuân đà tận đến nơi
Gió táp mưa chan trời mấy độ
Mà nay lại gặp bóng xuân mời

Cái bóng Xuân mời tận mặt ra
Lẽ nào ta lại dám phôi pha
Hiềm vì ngày tháng thoi đưa vội
Tóc bạc, răng long, tuổi lại già

Tuổi già, tóc bạc lại răng long
Cửa ngục còn ngồi để đợi mong
Nhắn khách thanh xuân ai đó tá
Ngày trời còn mấy độ xuân phong


Bài thơ này được sáng tác trong nhà lao Ba Tơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]