Chùa tôi xây dựng từ lâu
Cảnh chùa đã nhuộm muôn màu tóc tang
Ba bề có bốn tam quan
Không treo chuông chỉ để làm chòi canh
Tường xây đá phủ rêu xanh
Mảnh chai tua tủa xung quanh điện chằng!
Cả ngày chùa đóng khăng khăng
Nào ai mến cảnh mà năng tới chùa?
Không ăn chay cũng muối, dưa
Không kinh kệ cũng sớm trưa nhập thiền...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]