Sang trọng như ta có hội này,
Khi dinh quan tỉnh lúc lầu Tây.
Giờ Ngọ cơm xơi buồng khép kín,
Tưng Dần lính chực súng giăng dây.
Nghiêng vai chung đỡ trời Âu Việt,
Xỏ cẳng ngồi xem cuộc gió mây.
Nghĩ mình nhò nhỏ chưa chi mấy,
Một gánh dân quyền nắm lại đây.


1908

Bài thơ được làm khi tác giả tham gia phong trào kháng thuế, bị Pháp bắt giam ở nhà lao Hội An.