Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Kỷ (27 bài)
- Thượng Tân Thị (43 bài)
- Nguyễn Sĩ Giác (25 bài)
- Đào Trúc Tiên (5 bài)
- Nguyễn Văn Đào (7 bài)
Tạo ngày 24/03/2015 13:15 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/07/2021 08:00 bởi Vanachi
Lương Trọng Hối (1888-1969) quê Đồng Thành, Quế Sơn, Quảng Nam, là con của cụ cử nhân Lương Trọng Tuân, làm quan tại Bộ Công dưới triều Thành Thái, đã có công trong việc xây dựng trường Quốc học Huế (1986). Năm 1905 (Ất Tỵ), cụ tham gia phong trào Duy Tân. Năm 1908 (Mậu Thân), cụ tham gia chốn thuế, bị bắt giam ở nhà lao Hội An, cuối năm ấy cụ được trả tự do. Cụ ra Huế học tiếng Pháp, cổ xuý tân học, khuyến khích thanh niên ra kinh đô học hỏi. Năm 1916, cụ đỗ cử nhân đứng thứ 2 trên 12 người đỗ cùng khoá ở trường thi Bình Định không có số 1 (dành cho Trường thi Huế). Từ năm 1918-1921 cụ học trường Hậu bổ Huế. Từ 1921-1937 làm tri huyện, tri phủ các nơi: Hàm Tân, Hoà Đa, Mộ Đức, Đức Phổ. Từ 1927-1945, cụ làm Tá lý, Thị lang rồi Tham tri tại Bộ ở Huế. Năm 1945, về hưu cụ được chính phủ Trần …