Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Kỷ (27 bài)
- Thượng Tân Thị (43 bài)
- Nguyễn Sĩ Giác (25 bài)
- Đào Trúc Tiên (5 bài)
- Nguyễn Văn Đào (7 bài)
Tạo ngày 24/03/2015 13:15 bởi tôn tiền tử
Lương Trọng Hối (1888-1969) quê Đồng Thành, Quế Sơn, Quảng Nam, tham gia phong trào Duy Tân, bị giam tại Hội An một năm. Ông đỗ cử nhân, từng làm tri phủ Hàm Tân, chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh Quảng Nam, dân biểu
Quốc hội Việt Nam cộng hoà, giám đốc Viện Hán học Huế.