Thân kính tặng nhà thơ: Lương Trọng Minh
Luật sư nhà giáo: Lương Xuân Hùng
Anh: Lương Trọng Hiệp
Chị: Lương Thị Hồng Vân

Tháng hai, Kỹ Mão, ngày hăm lăm,
Hùng với gia đình giỗ phụ thân.
“Kỷ yếu” cảm hoài người quá cố,
Trong thơ tưởng niệm bậc tiền nhân.
Cha hiền thuở trước nêu danh tiết,
Con hiếu ngày nay nối nghiệp văn.
Uống nước nhớ nguồn luôn tạc dạ.
Cù lao chín chữ mãi ghi ân.
Phố cổ Hội An, ngày 7 tháng 12 năm 1998
Nguyễn Công Trợ
(Nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Quế Sơn)
Trích trong cuốn “Hồi ức về Thầy tôi” nhân kỷ niệm ngày giỗ thứ 30 (11/4/1969=11/4/1999)