15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
25 bài thơ
Tạo ngày 24/01/2015 15:16 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/07/2021 14:00 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Sĩ Giác (1888-1974) là giáo sư Hán Văn tại Trường Đại học Văn khoa và Sư phạm Sài Gòn trong thập niên 60. Ông cũng như giáo sư Nguyễn Huy Nhu, Viện Đại học Huế, là những vị tiến sĩ cuối cùng của nhà Nguyễn. Ông sinh năm Mậu Tý (1888) tại xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, là con trai của cử nhân Nguyễn Duy Nhiếp, cháu nội của tiến sĩ Nguyễn Trọng Hợp, đỗ tiến sĩ khoa Canh Tuất, niên hiệu Duy Tân thứ 4 (1910) vào lúc 23 tuổi, đồng khoa với các phó bảng Hoàng Tăng Bí, Bùi Kỷ, trước Đinh Văn Chấp một khoa (1913), trước Nguyễn Huy Nhu, Nguyễn Can Mộng hai khoa (1916). Nguyễn Trọng Hợp là cháu bốn đời của Nguyễn Công Thái (1684-1758), đỗ tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715), làm quan đến chức Tể tướng. Như vậy, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Giác cùng thi sĩ Tản Đà chung một tổ tiên.

Lãng Nhân Phùng Tất…