冬夜不寐

柴門客少幾曾開,
半榻茶煙夜漏催。
愁病不眠無上樂,
年辜如夢又戔梅。
駑材棧豆依人下,
淚眼河山墜地來。
回首故園游釣寂,
石田芧屋久蒼苔。

 

Đông dạ bất mị

Sài môn khách thiểu kỷ tằng khai,
Bán tháp trà yên dạ lậu thôi.
Sầu bệnh bất miên vô thượng lạc,
Niên cô như mộng hựu tàn mai.
Nô tài sạn đậu ỷ nhân hạ,
Lệ nhãn hà sơn lục địa lai.
Hồi thủ cố viên du điếu tịch,
Thạch điền trữ ốc cửu thương đài.


12-1937

Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Giác

Cửa sài khách vắng tạm thung dung,
Đêm lạnh hương trà tỉnh giấc nồng.
Tim héo bệnh âu cầu thuốc thánh,
Năm tàn năm đã cuối trời đông.
Đường đời cơm áo buồn nôn ruột,
Tiếng khóc non sông thuở lọt lòng.
Ngảnh lại quê hương mà ngán nhỉ,
Giàn hoa vườn đậu nếp rêu phong.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách vắng cửa sài ít mở ra,
Hương trà đêm lạnh giấc mơ qua.
Bệnh sầu không ngủ sao vui được,
Như mộng năm tàn mai rụng hoa.
Cơm áo làm người luôn phụ thuộc,
Non sông than khóc thuở vừa ra.
Ngoảnh đầu quê cũ sao yên vắng,
Vườn đậu giàn hoa rêu phủ đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời