21/08/2022 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông dạ bất mị
冬夜不寐

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/01/2015 22:46

 

Nguyên tác

柴門客少幾曾開,
半榻茶煙夜漏催。
愁病不眠無上樂,
年辜如夢又戔梅。
駑材棧豆依人下,
淚眼河山墜地來。
回首故園游釣寂,
石田芧屋久蒼苔。

Phiên âm

Sài môn khách thiểu kỷ tằng khai,
Bán tháp trà yên dạ lậu thôi.
Sầu bệnh bất miên vô thượng lạc[1],
Niên cô như mộng hựu tàn mai.
Nô tài sạn đậu ỷ nhân hạ,
Lệ nhãn hà sơn lục địa lai.
Hồi thủ cố viên du điếu tịch,
Thạch điền trữ ốc cửu thương đài.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Giác

Cửa sài khách vắng tạm thung dung,
Đêm lạnh hương trà tỉnh giấc nồng.
Tim héo bệnh âu cầu thuốc thánh,
Năm tàn năm đã cuối trời đông.
Đường đời cơm áo buồn nôn ruột,
Tiếng khóc non sông thuở lọt lòng.
Ngảnh lại quê hương mà ngán nhỉ,
Giàn hoa vườn đậu nếp rêu phong.
12-1937

Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010
[1] Buồn vì năm 1935 mất con gái lớn, năm 1937 mất con gái út.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Giác » Đông dạ bất mị