Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Kỷ (27 bài)
- Thượng Tân Thị (43 bài)
- Nguyễn Sĩ Giác (25 bài)
- Lương Trọng Hối (1 bài)
- Nguyễn Văn Đào (7 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2019 10:59 bởi tôn tiền tử
Đào Trúc Tiên (1888-1976) sinh ngày 1-3-1888 tại Huế, quê làng Vinh Thạnh, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, là con gái của danh nhân Đào Tấn. Bà có chồng họ Đặng, đậu tú tài, người Hội Vân, cùng huyện, nên thường gọi là bà Tú Cây Da bởi Hội Vân tục gọi là Cây Da. Bà được cụ thân sinh dạy học từ lúc nhỏ, nên hay chữ nổi tiếng ở Bình Định. Tuy nhiên, bà ít hay giao thiệp, thơ ca làm rồi chỉ trao cho người quen thân đọc cho vui chớ ít khi phổ biến ra ngoài. Năm 1975 bà theo con sang Mỹ, được ít lâu thì mất ngày 14-6-1976 tại Virginia.