Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
34 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thu Bồn (158 bài)
- Hoài Vũ (8 bài)
- Hà Huyền Chi (18 bài)
- Thanh Tùng (5 bài)
- Tụ Vinh (333 bài)
Tạo ngày 18/12/2018 22:46 bởi Vanachi
Nguyễn Khuê (23/9/1935-) sinh tại làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, nguyên là giảng viên chuyên ngành Hán văn tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Chu trung hiểu khởi (Tương An quận vương)
  2
 2. Dăng tử thấu song kệ (Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư)
  3
 3. Đãi nguyệt (Tương An quận vương)
  1
 4. Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ)
  81
 5. Đồng thập nhất Khôn Chương, thập nhị Duy Thiện xuân du tạp hứng (Tùng Thiện Vương)
  1
 6. Gia Định tam thập cảnh - Lâu Viên giác liệp (Trịnh Hoài Đức)
  1
 7. Gia Định tam thập cảnh - Mai khâu túc hạc (Trịnh Hoài Đức)
  2
 8. Gia Định tam thập cảnh - Ngưu Tân ngư địch (Trịnh Hoài Đức)
  2
 9. Gia Định tam thập cảnh - Phù Gia điếu nguyệt (Trịnh Hoài Đức)
  1
 10. Hoài nội (Trịnh Hoài Đức)
  2
 11. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
  120
 12. Kim Long dạ phát hoài đồng du nhị tam tử kiêm ký Thận Minh chủ nhân, Duy Thiện đệ (Tuy Lý Vương)
  1
 13. Ký phu (Trần Ngọc Lan)
  11
 14. Liên (Trịnh Hoài Đức)
  1
 15. Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn)
  51
 16. Mai khâu vãn diểu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 17. Ngộ đạo thi (Diệu Tổng)
  4
 18. Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)
  77
 19. Tại ngục vịnh thiền (Lạc Tân Vương)
  13
 20. Thiền định thi (Diệc Vi)
  3
 21. Thuật sự (Tương An quận vương)
  1
 22. Thương loạn (Trịnh Hoài Đức)
  2
 23. Tử quy (Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư)
  3
 24. Tương An công vãn chương tam thủ kỳ 1 (Tùng Thiện Vương)
  1
 25. Tương An công vãn chương tam thủ kỳ 2 (Tùng Thiện Vương)
  1
 26. Tương An công vãn chương tam thủ kỳ 3 (Tùng Thiện Vương)
  1
 27. Tửu điếm xuân du (Trịnh Hoài Đức)
  2
 28. Văn cầm (Tương An quận vương)
  1
 29. Vô đề (Thần Tán thiền sư)
  4
 30. Vô đề (Thủ Tuân)
  2
 31. Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn)
  57
 32. Vô đề kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  2
 33. Vô đề kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  2
 34. Xuân hàn (Tương An quận vương)
  1