15.00
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tang Khắc Gia (10 bài)
- Phùng Chí (4 bài)
- Diệu Tổng (1 bài)
- Phùng Tuyết Phong (1 bài)
- Chương Y Bình (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đình Sử (1 bài)
- Phạm Hà (1 bài)
Tạo ngày 04/06/2008 01:45 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/06/2008 09:10 bởi Vanachi
Đới Vọng Thư 戴望舒 (5/3/1905 - 28/2/1950) tên thật là Triều Thái 朝寀, là nhà thơ, quê Hàng Châu, Chiết Giang. Từng du học Pháp. Dịch thơ Baudelaire, thơ Verlaine và bản thân sáng tác theo phái Tượng trưng, đề xướng thơ thuần tuý.

Tác phẩm:
- Ngã để ký ức (我底记忆, 1929)
- Vọng Thư thảo (望舒草, 1933)
- Vọng Thư thi cảo (望舒诗稿, 1937)
- Đới Vọng Thư thi toàn biên (戴望舒诗全编, 1989)