Vẫn nói nỗi buồn mùa thu hiu quạnh,
Vẫn nói nỗi niềm nhớ biển xa xôi.
Nếu ai hỏi nỗi buồn phiền ám ảnh,
Tên của em, anh chẳng dám một lời.

Tên của em, anh chẳng dám một lời,
Nếu ai hỏi nỗi buồn phiền ám ảnh.
Vẫn nói nỗi niềm nhớ biển xa xôi,
Vẫn nói nỗi buồn mùa thu hiu quạnh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)