Hoa rơi từng cánh
Theo dòng trôi xuôi
Này nước ơi
Cứ trôi đi nhé
Đến trước nhà tôi
Đem mấy cánh hoa cho mẹ
Đội lên đầu người
Che bớt mái tóc bạc
Đem thêm cánh hoa cho chị
Dán hai bên tai
Có thể soi gương chị tôi thấy nụ cười tuổi trẻ
Thêm mấy cánh hoa cho cô ấy
Nước ơi có thấy
Cô ấy má thường lệ hoen ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)