Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Từ Chí Ma (12 bài)
- Cù Thu Bạch (7 bài)
- Băng Tâm (20 bài)
- Hạ Diễn (1 bài)
- Lý Kim Phát (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/06/2008 01:44 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/06/2008 09:14 bởi Vanachi
Văn Nhất Đa 闻一多 (1899-1946) tên thật là Văn Gia Hoa 闻家骅, tự Hữu Tam 友三, Hữu Sơn 友山, là nhà thơ, người Hy Thuỷ, Hồ Bắc. Thành viên Văn học xã, thành viên Tân nguyệt xã, biên tập Thi san, từng đề xướng thơ mới. Ông du học ở Mỹ, học hội hoạ. Tác phẩm ông có nhiều gồm cả thơ, lý luận phê bình.

Tác phẩm:
- Hồng chúc 红烛 (Nến đỏ, thơ, 1923)
- Tử thuỷ 死水 (Nước tù đọng, thơ, 1928)
- Thần thoại dữ thi 神话与诗 (Thần thoại trong thơ, nghiên cứu)
- Đường thi tạp luận 唐诗杂论 (nghiên cứu phê bình)
- Sở từ hiệu bổ 楚辞校补 (Sở từ có bổ sung và sửa chữa)
- Văn Nhất Đa toàn tập (闻一多全集)