Đây là vũng ao tù tuyệt vọng
Gió thổi qua không gợn chút lăn tăn
Thì hãy ném đồng nát, vụn sắt vào đó
Hắt luôn vào cả nước cặn, canh thừa!

Có lẽ đồng sẽ lên xanh màu phỉ thuý
Hộp sắt tây hoen thành cánh hoa đào
Lại dầu mỡ dệt thành tầng lụa mỏng
Ráng mây là hơi nước bốc lên cao

Để nước đọng lên men thành rượu lục
Bọt trắng sùi như rắc khắp ngọc châu
Hạt châu nhỏ cười lên thành hạt lớn
Lại bị muỗi vằn trộm rượu chọc tan mau

Như vậy đó vũng ao tù tuyệt vọng
Mà cũng khoe tươi thắm sắc màu!
Nếu lũ ếch xanh không cam lòng lặng lẽ
Thì coi như ao đọng hoá ca lâu!

Đây là vũng ao tù tuyệt vọng
Đây phải đâu nơi cái đẹp dừng chân ?
Thôi mặc kệ cái xấu xa khai khẩn
Xem thế giới gì rồi sẽ hoá thân!


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 3-1997)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)