10/06/2023 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước tù đọng
死水

Tác giả: Văn Nhất Đa - 闻一多

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2008 04:25

 

Nguyên tác

这是一沟绝望的死水,
清风吹不起半点漪沦。
不如多扔些破铜烂铁,
爽性泼你的剩菜残羹。

也许铜的要绿成翡翠,
铁罐上绣出几瓣桃花;
在让油腻织一层罗绮,
霉菌给他蒸出些云霞。

让死水酵成一沟绿酒,
漂满了珍珠似的白沫;
小珠们笑声变成大珠,
又被偷酒的花蚊咬破。

那么一沟绝望的死水,
也就夸得上几分鲜明。
如果青蛙耐不住寂寞,
又算死水叫出了歌声。

这是一沟绝望的死水,
这里断不是美的所在,
不如让给丑恶来开垦,
看他造出个什么世界。

Bản dịch của Trần Đình Sử

Đây là vũng ao tù tuyệt vọng
Gió thổi qua không gợn chút lăn tăn
Thì hãy ném đồng nát, vụn sắt vào đó
Hắt luôn vào cả nước cặn, canh thừa!

Có lẽ đồng sẽ lên xanh màu phỉ thuý
Hộp sắt tây hoen thành cánh hoa đào
Lại dầu mỡ dệt thành tầng lụa mỏng
Ráng mây là hơi nước bốc lên cao

Để nước đọng lên men thành rượu lục
Bọt trắng sùi như rắc khắp ngọc châu
Hạt châu nhỏ cười lên thành hạt lớn
Lại bị muỗi vằn trộm rượu chọc tan mau

Như vậy đó vũng ao tù tuyệt vọng
Mà cũng khoe tươi thắm sắc màu!
Nếu lũ ếch xanh không cam lòng lặng lẽ
Thì coi như ao đọng hoá ca lâu!

Đây là vũng ao tù tuyệt vọng
Đây phải đâu nơi cái đẹp dừng chân ?
Thôi mặc kệ cái xấu xa khai khẩn
Xem thế giới gì rồi sẽ hoá thân!
Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 3-1997)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Nhất Đa » Nước tù đọng