Cây trút lá, gió tây thổi mạnh
Lá tung reo như tiếng hải triều
Riêng vầng trăng một mình yên tĩnh
Toả hào quang giữa vạn tiếng reo

Dù có chút sương mù mây nhạt
Có can chi? Đâu phải bận tâm
Mặt trăng có đủ nguồn nghị lực
Hãy chờ xem, sẽ sáng muôn tầm

Trăng dọi suốt, sáng ngời vũ trụ
Thấu muôn nghìn bí ẩn âm u
Ý thu buồn? Mây thu ê ủ?
Người rối bời, ta chỉ cười thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)