Dưới đây là các bài dịch của Tham Tuyền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Long Đội sơn (Ngô Thì Điển): Bản dịch của Tham Tuyền

Giữa đồng nổi bật ba chòm núi
Thợ Tạo ban đầu khéo dụng tâm
Vũ trụ chứa hoài bao vận hội
Đất trời trẻ mãi với quang âm
Lý triều bia để chữ mờ nét
Động chủ thơ in rêu nhú mầm
Khách rắp hỏi sư nhiều chuyện núi
Sư trông mây trắng trỏ cười thầm


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Ảnh đại diện

Tam Thanh động (Ngô Thì Sĩ): Bản dịch của Tham Tuyền

Quất nhẹ roi lừa tới động chơi
Tìm nơi thẳm vắng quẩn quanh hoài
Suối xanh đá trắng rì rầm nói
Kìa “Núi trông chồng” trước mặt coi!


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Ảnh đại diện

Tam Điệp sơn kỳ 2 (Ngô Thì Sĩ): Bản dịch của Tham Tuyền

Sườn non san sát, lá cây râm
Dốc đá cong queo vẫn dễ tầm
Lắm chỗ ngửa nghiêng, lường dẫu khó
Sao bằng thế tục với nhân tâm!


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Ảnh đại diện

Cách ngạn đối hữu (Ngô Thì Ức): Bản dịch của Tham Tuyền

Vượt nghìn dặm theo anh bên đó
Vái biệt anh bên chỗ này sông
Gặp anh lòng vẫn khát lòng
Chuốc thêm một chén, đầu dòng hướng lên


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Ảnh đại diện

Tam Điệp sơn kỳ 1 (Ngô Thì Sĩ): Bản dịch của Tham Tuyền

Quãng đường núi chuyển nổi ba chồng
Cao thấp lô nhô bốn phía trông
Khói nhạt mưa bay bưng kín mít
Bao chòm ẩn hiện có như không


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Ảnh đại diện

Phỏng hữu bất ngộ (Ngô Thì Ức): Bản dịch của Tham Tuyền

Từ nam sông, tôi lại
Theo bắc sông, bác đi
Đi, lại cùng không gặp
Việc hay, lỡ nhiều khi!...


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Ảnh đại diện

Tự thuật kỳ 1 (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Tham Tuyền

Chí ta đương tuổi học hành,
Cần cù để được công danh rỡ ràng.
Mưu sinh nhờ sách trân tàng,
Cày bừa sẵn bút vững vàng thay trâu.
Trung dung giữ đạo nhiệm màu,
Đường quang từ trước đến sau dẫn mình.
Tài trai lập nghiệp hiển vinh,
Ngang tàng phải xứng thân hình trượng phu.


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Phùng Khắc Khoan, NXB Hội nhà văn, 2012
Ảnh đại diện

Khiển muộn kỳ 4 (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Tham Tuyền

Thư đường ngồi thẳng vẻ nghiêm trang
Một buổi thành hai buổi rõ ràng
Vô sự là tiên, chi phải thuật
An tâm ấy thuốc, chẳng cần phương
Bụi nhơ quét sạch đời yên tĩnh
Binh giáp mang theo chí quật cường
Cơ hội đáng làm như có gặp
Công thành hồ dễ kém Trương Lương


Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985
Ảnh đại diện

Đăng Phật Tích sơn (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Tham Tuyền

Cất gót nghìn trùng tới,
Nơi đây đệ nhất tằng.
Ngoảnh đầu trông xuống thấp,
Ô! Vượt Vũ Môn chăng?
Bỗng đâu nảy hứng tới rừng thiền,
Nhẹ bước đường mây bước thản nhiên.
Chim dưới bóng thông chào đón khách,
Hoa trong hang núi lặng nhìn tiên.
Hái sao một với trời vin tới,
Gạt bụi ba nghìn cõi sấn lên.
Vách đá, phủi rêu đề cảnh đẹp,
Thơ thành, bút khuấy động sơn xuyên.


Nguồn: Bùi Duy Tân, Thơ văn Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Ảnh đại diện

Tân lang thụ (Ngô Thì Sĩ): Bản dịch của Tham Tuyền

Cao trăm thước thon thon giữa lối
Phẩm, loại xem khác với nhiều cây
Toàn thân như đốt trúc này
Bốn mùa xanh ngắt xưa nay giống tùng
Chòm rễ cuốn nổi vầng đặc địa
Tua hoa thưa nhè nhẹ gió lay
Rồi ra kết quả sau này
Cho người xuân sắc hây hây má hồng


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, NXB Hà Sơn Bình, 1980

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối