Dưới đây là các bài dịch của Tham Tuyền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tự thuật kỳ 1 (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Tham Tuyền

Chí ta đương tuổi học hành,
Cần cù để được công danh rỡ ràng.
Mưu sinh nhờ sách trân tàng,
Cày bừa sẵn bút vững vàng thay trâu.
Trung dung giữ đạo nhiệm màu,
Đường quang từ trước đến sau dẫn mình.
Tài trai lập nghiệp hiển vinh,
Ngang tàng phải xứng thân hình trượng phu.


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Phùng Khắc Khoan, NXB Hội nhà văn, 2012
Ảnh đại diện

Khiển muộn kỳ 4 (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Tham Tuyền

Thư đường ngồi thẳng vẻ nghiêm trang
Một buổi thành hai buổi rõ ràng
Vô sự là tiên, chi phải thuật
An tâm ấy thuốc, chẳng cần phương
Bụi nhơ quét sạch đời yên tĩnh
Binh giáp mang theo chí quật cường
Cơ hội đáng làm như có gặp
Công thành hồ dễ kém Trương Lương


Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985
Ảnh đại diện

Đăng Phật Tích sơn (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Tham Tuyền

Cất gót nghìn trùng tới,
Nơi đây đệ nhất tằng.
Ngoảnh đầu trông xuống thấp,
Ô! Vượt Vũ Môn chăng?
Bỗng đâu nảy hứng tới rừng thiền,
Nhẹ bước đường mây bước thản nhiên.
Chim dưới bóng thông chào đón khách,
Hoa trong hang núi lặng nhìn tiên.
Hái sao một với trời vin tới,
Gạt bụi ba nghìn cõi sấn lên.
Vách đá, phủi rêu đề cảnh đẹp,
Thơ thành, bút khuấy động sơn xuyên.


Nguồn: Bùi Duy Tân, Thơ văn Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Ảnh đại diện

Tân lang thụ (Ngô Thì Sĩ): Bản dịch của Tham Tuyền

Cao trăm thước thon thon giữa lối
Phẩm, loại xem khác với nhiều cây
Toàn thân như đốt trúc này
Bốn mùa xanh ngắt xưa nay giống tùng
Chòm rễ cuốn nổi vầng đặc địa
Tua hoa thưa nhè nhẹ gió lay
Rồi ra kết quả sau này
Cho người xuân sắc hây hây má hồng


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, NXB Hà Sơn Bình, 1980
Ảnh đại diện

Thu nhật thôn cư tức sự (Ngô Thì Sĩ): Bản dịch của Tham Tuyền

Vườn xa, thu muộn, hết mùa hoa
Mây trắng đồng quê diễu cạnh nhà
Gió phẩy lòng ao, tre múa tít
Nắng rờn cánh liếp, én bay sà
Nông phu về xách xâu cua béo
Mục tử lui theo tiếng quạ già
Lặng lẽ song thưa ngồi rỗi việc
Đường thi mấy quyển, một khay trà


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, NXB Hà Sơn Bình, 1980
Ảnh đại diện

Dược đao (Ngô Thì Ức): Bản dịch của Tham Tuyền

Tự hào chém giết, rối ren sao!
Cứu sống người đời, dễ mấy dao?
Gươm súng thời bình không dụng nữa
"Điều nguyên" thuật ấy, biết tay cao

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]