愁牛嶺

邦人盡說畏愁牛,
不獨牛愁我亦愁。
終日下山行百轉,
卻從山腳望山頭。

 

Sầu Ngưu lĩnh

Bang nhân tận thuyết uý Sầu Ngưu,
Bất độc ngưu sầu ngã diệc sầu.
Chung nhật há sơn hành bách chuyển,
Khước tòng sơn cước vọng sơn đầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thổ dân nói sợ núi Bò Sầu
Không chỉ bò sầu ta cũng sầu
Xuống núi hết ngày qua trăm quẹo
Rồi dưới chân non ngoái đỉnh đầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thường nghe người sợ núi Bò Sầu
Ta chẳng bò sầu lại cũng sầu
Xuống núi trọn ngày trăm chỗ quẹo
Chân non ngoảnh lại ngắm non đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Người dân thường sợ núi Trâu Sầu,
Ta chẳng trâu sầu lại vướng sầu,
Xuống núi trọn ngày trăm chỗ chuyển,
Chẳng theo chân núi vọng non đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dân thường sợ núi Trâu Sầu,
Trâu sầu ta chẳng lại hay vướng sầu,
Trọn ngày xuống núi quẹo lâu,
Chẳng theo chân núi non đầu vọng lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời