Sông Tô một thoáng mây mờ
Phủ Hoài lặng tiếng vẫn chờ đợi ai
Truyện Tây Bắc” mãi nguôi ngoai
Vợ chồng A Phủ” nhớ ai bên trời
Núi kia chỉ có hai người
Vẳng nghe sao sớm những lời thiết tha
Dế Mèn vẫn bước phiêu xa
Từ trong hoang dã kết hoa tình người
Truyện hay dịch khắp trong ngoài
Á-Phi tình bạn sáng ngời Việt Nam.