Lý Sơn năm trước đi làm điện
Xin quả về ươm đã cứng cây
Nắng nhiệt quả sinh nơi đảo sóng
Gió hàn mầm nảy chốn kinh kỳ
Lá xanh màu đượm pha vàng cát
Thân mảnh dáng nghiêng hướng cát dài
Nỗi nhớ biển xưa bàng vuông đó
Đêm ngày mong thấy Đội Hoàng Sa.


Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Bàng vuông là một loài cây đặc hữu ở Lý Sơn, có ở đây từ rất lâu, là nhân chứng các sự kiện đã diễn ra ở Lý Sơn. Năm trước Tác giả đi Lý Sơn làm điện. Thấy trên đảo có cây bàng vuông là loài thực vật đặc hữu rất đặc sắc. Xin mấy quả mang ra Hà Nội trồng để làm kỷ niệm. Ươm trong chậu cây cảnh. Quả nẩy mầm, qua mấy năm đã thành cây cứng cáp. Nhân đó làm bài thơ này.