Sâu xa sâu xa là cái rơi
Sâu xa sâu xa là cái bay

           (Yannit Ritxốt)


cháy lên cháy lên
hỡi bàn tay mùa đông run rẩy
rồi rơi xuống rơi xuống
ai như em qua cầu sang phố
nhặt lên lá đỏ ngậm ngùi

cháy lên cháy lên
hỡi trái tim mùa đông run rẩy
rồi vèo bay vèo bay
ai như em qua cầu ngược gió
vời trông lá đỏ bời bời

cháy lên cháy lên
bàn tay và trái tim
nghiệt ngã lá bàng tôi
nếu niềm xanh dưới trời bất lực
hãy bùng lên bài ca bầm đỏ
cho dù ngày tận tháng cùng
hãy bùng lên
và ra đi...


Nguồn: Báo Thanh niên chủ nhật, ngày 22/10/2006