1
Con về dựng biển làm bia mộ
Mạ một đời sóng gió dễ gì ghi
Đôi mắt buồn dẫu khép vào lòng cát
biển vẫn nhắc con lối đi về

2
Con về dựng trời cao làm bia mộ
Mạ một đời chi chít ước mong
Mắt níu trời tay đào  bới cát
Con như chim bay hút tầm nhìn

3
Con xin dựng tim con làm bia mộ
Tạc câu thơ đời mạ đau buồn
Trái tim nhỏ ước là quả chín
Trên cát nghèo trắng xoá thời gian!


5-3, Bính Dần
Làng Thượng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]