22/06/2024 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ khắc trên bia mộ mạ

Tác giả: Ngô Minh - Ngô Minh Khôi

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 04/08/2009 01:55

 

1
Con về dựng biển làm bia mộ
Mạ một đời sóng gió dễ gì ghi
Đôi mắt buồn dẫu khép vào lòng cát
biển vẫn nhắc con lối đi về

2
Con về dựng trời cao làm bia mộ
Mạ một đời chi chít ước mong
Mắt níu trời tay đào  bới cát
Con như chim bay hút tầm nhìn

3
Con xin dựng tim con làm bia mộ
Tạc câu thơ đời mạ đau buồn
Trái tim nhỏ ước là quả chín
Trên cát nghèo trắng xoá thời gian!
5-3, Bính Dần
Làng Thượng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Minh » Thơ khắc trên bia mộ mạ