Tài sắc không có ga dừng
Ngày ấy nàng Kiều nào ai đưa tiễn
Ga đầu Đạm Tiên, ga cuối Tiền Đường
Vé in sẵn kiếp người vào cuộc thế!

Tiếng hát không có ga dừng
Cô ca sĩ không xếp hàng mua vé
Vẫn về ga nắm cỏ Long Thành

Khổ đau không có ga dừng
Hỡi thập loại chúng sinh
Những oan hồn cô hồn chưa một lần ngồi toa tàu chợ
Vẫn bị móc túi cả cuộc đời

Nguyễn Du tàu chợ
Nàng Kiều ngồi đứng bên ta
Cô ca sĩ Long Thành ngồi đứng bên ta
Thập loại chúng sinh kẻ ngồi người đứng
Còn nhà thơ hình như chèn toa cuối

Bạn ơi bạn ơi rượu hay nước mắt
Cạn túi mươi đồng cạn cốc tiễn nhau
Cay đắng trong veo nồng nàn cũng trong veo
Trong veo câu thơ thương người biết khóc

Thôi bạn đi
Túi sách vở muối mè đừng để mất
Con tàu thơ không có ga dừng!