Tặng M.

em đọc thơ về Mường Trong Mường Giữa
câu thơ lay cá đớp mặt hồ
đáy trời núi lắng nghe và ngẫm nghĩ

đêm bên em anh câm như tượng đá
mười bảy chén rượu mời may níu kịp tiếng chiêng
trời ơi, con gái Mường như lửa
hay anh đã vướng bùa mê?

trên đập hồ gió trời lai láng
em bảo hai đứa chúng mình đang ở đất Mường
dưới chân ta là Nhà máy điện sông Đà  sâu trong lòng núi
em còn bảo đêm nay cả  nước triệu đôi lứa bật đèn lên
soi mặt nhau mà không biết có hai người trên đập hồ
bên nhau mắt môi thơ rượu
em nói nhiều cười nhiều như sao
anh như người uống nhầm thuốc lú

lú hết xưa sau
sao anh cứ nhớ
trong thẳm sâu lòng núi tim mình
có nguồn điện Mường
đêm nay phát sáng


Hoà Bình - Huế, 4-2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]