Chiều nay Đà Nẵng lạnh
từng cơn gió
từng cơn nắng
xua em đi tìm những kí ức về anh
nơi những con đường thảo thơm,
mùa kỉ niệm
nơi dòng sông chảy, chảy miệt thời gian
ghế đá ngày xưa, ngày ta đi mỏi
vẫn còn vẹn nguyên
mùa phơi lá bên đường
em đi trời loang màu tím ngắt
đông còn vướng bận giấc mơ toan.
mùa mùa trước yên vui
mùa nay héo hắt
ai cứ cách chia​
ai cứ cách lòng
anh đã hiểu gì một phút mong?
những đám bèo trôi ngược trên dòng
ai chìa tay vớt
ai chìa tay níu
cuối mảnh chiều hoang sóng ngập lòng.


Nguồn: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh