Thương sao những dây bí, dây bầu
Vài ngọn loe hoe leo giàn lưới cước
Để nuôi bí, nuôi bầu lính đảo chia đôi ngụm nước
Ngụm nước mưa từ năm trước vẫn dùng dè

Những dây bí, dây bầu có khắp mọi làng quê
Đến Trường Sa bí bầu thành huyền tích
Giữa đảo san hô bí bầu làm láng giềng với Phong ba, Bão táp
Bí, bầu như cũng mang ý chí Việt Nam

Không chỉ là rau xanh
Một dậu mồng tơi, một khóm hành, cây ớt
Là một góc của làng quê Việt
Một dây bí, dây bầu cũng dáng dấp quê hương

Ôi Trường Sa! Máu thịt thiêng liêng
Một bóng dừa xanh, một tiếng gà gọi sáng
Một dây bí, dây bầu, một liếp rau quê kiểng
Cũng góp công gìn giữ chủ quyền!


Viết sau khi thăm đảo Sinh Tồn 3-5- 2014