Hơn nhiều người. Tôi còn mẹ
Những năm mẹ cuối đời
Muốn được mẹ gần con
Quê thì xa. Tầu xe thì khó
Mỗi lần thăm mẹ chỉ ở dăm hôm

Các chị tôi sấp ngửa làm ăn
Năm bốn mùa
Cơm cao, gạo kém
Mẹ thì thương
Mà bạc tiền thì vén
Nhưng mẹ tôi vẫn một mực đòi về

Cái uống cái ăn giờ đã tính bằng thìa
Nhưng mẹ còn láng giềng giỗ chạp
Tiễn mẹ lên tầu chiều rưng tắt
Biết có còn được đón mẹ vào thăm!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]