Tặng các em trai lính đảo

Em có nghe thầm thì bờ cát
Đêm ngày trò chuyện với đại dương
Trái đất xoay vòng bao thế kỷ
Khuya xa... đất liền xa...

Biển quanh em nhắn gửi bao điều
Khúc hát lời ru của mẹ
Mắt cha trông vời vợi
Nỗi mong chờ của em...

Đầu non trăng lặn
Sớm sớm biển dâng một đoá mặt trời
Khúc hát trẻ trung dào dạt:
Giai điệu quê nhà nhớ các anh...


2-2000

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011