北山

北山輸綠漲橫陂,
直塹回塘灩灩時。
細數落花因坐久,
緩尋芳草得歸遲。

 

Bắc Sơn

Bắc Sơn thâu lục trướng hoành pha,
Trực tiệm hồi đường diễm diễm thì.
Tế sổ lạc hoa nhân toạ cửu,
Hoãn tầm phương thảo đắc quy trì.

 

Dịch nghĩa

Bắc sơn trút nước mầu biếc ngập gò ngang
Hào thẳng ao cong lấp loáng
Vì ngồi lâu nên khẽ đếm hoa rơi
Thong thả tìm cỏ thơm nên về chậm


Bài bày tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 77, bản Gia tĩnh nhà Minh. Thơ có đề khác là Tường vi. Bắc Sơn tức Chung Sơn. Cuối đời nhà thơ lui về ở Kim Lăng, gửi lòng vào sông núi chim hoa, thơ mô tả nội tâm vui trong cảnh nhàn của tác giả. Hai câu sau của bài thơ nổi tiếng, vốn từ Vương Duy “Hứng lan đề điểu hoãn, Toạ cửu lạc hoa đa” (Hứng đến chim hót chậm, Ngồi lâu hoa rụng nhiều), song ý của tác giả sâu sắc hơn. Thơ Vương Duy tả cảnh vô ngã, nhưng bài thơ này tả cảnh hữu ngã, nét chủ quan thâm nhập rõ ràng, đây đúng là cái người Tống nói “Thoát thai hoán cốt”.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bắc Sơn tuôn chảy mạch đầm dâng
Khe lạch quanh co nước chảy tràn
Hoa rụng nhiều nơi ngồi nán mãi
Mải lùng cỏ lạ chậm về làng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Chân Bắc Sơn, mênh mông những nước,
Nước tràn đầm vuông vức đẹp ngời.
Người người mải ngắm hoa rơi,
Cỏ thơm tìm kiếm, muộn rồi nào hay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bắc Sơn đầm biếc nước tràn dâng
Uốn lượn quanh co đẹp sắc xuân
Mấy đoá hoa rơi ngồi ngắm mãi
Mê tìm cỏ lạ chậm dời chân

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bắc Sơn đổ biếc gò ngang ngập
Hào thẳng ao cong ánh rập rờn
Hoa rụng kĩ càng ngồi mải đếm
Cỏ thơm tìm muộn chậm về hơn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Bắc Sơn núi biếc nước xanh rì,
Đầu nọ quanh co lại cuối kia.
Mải đếm hoa rơi lười đứng dậy,
Ham tìm cỏ lạ chậm ra về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Khí núi xông vào trướng nước hồ,
Chảy quanh chảy thẳng nước theo gò;
Tiếc hoa mải đếm nên ngồi rán,
Tìm cỏ khoan chân hoá muộn giờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc sơn nước biếc ngập gò ngang,
Hào thẳng ao cong lấp loáng tràn.
Khẽ đếm hoa rơi ngồi ngắm mãi,
Cỏ thơm quyến rủ chậm dời chân.

23.00
Trả lời