烏江亭

百戰疲勞壯士哀,
中原一敗勢難回。
江東子弟今雖在,
肯為君王卷土來。

 

Ô Giang đình

Bách chiến bì lao tráng sĩ ai,
Trung Nguyên nhất bại thế nan hồi.
Giang Đông tử đệ kim tuy tại,
Khẳng vị quân vương quyển thổ lai.

 

Dịch nghĩa

Trải qua trăm trận mệt nhọc, tướng sĩ đau buồn
Thua một trận tại Trung Nguyên, đại thế khó lấy lại
Con cháu Giang Đông nếu như ngày nay vẫn còn đó
Nhất định sẽ vì quân vương mà trở lại


Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 67, bản Gia tĩnh nhà Minh. Ô Giang đình là nơi Hạng Vũ thua trận tự sát, nay thuộc trấn Ô Giang, huyện Hoà, An Huy. Theo Sử ký, Hạng Vũ bản kỷ, quân Hạng Vũ thua ở Cai Hạ, vượt vòng vây đến Ô Giang, chỉ còn hai mươi quân kỵ đi theo. Đình trưởng Ô Giang cắm thuyền đợi, muốn chở Hạng Vũ qua sông và khuyên ông tập hợp con em Giang Đông cuốn đất lại sang. Hạng tự thấy thẹn với phụ lão Giang Đông, không qua sông, ra sức đánh rồi tự vẫn. Việc này được người sau khen, cho đây là biểu hiện khí khái của anh hùng. Nhưng theo tác giả lại khác và chỉ ra tuy Hạng thân trải trăm trận, song chỉ một trận thua ở Cai Hạ thì cục diện diệt vong đã không thể cứu vãn. Dẫu Hạng có qua Ô Giang, toan từ Giang Đông tái khởi, quyết là không thể được vì tình thế đã khác với thuở ban đầu nhất hô bá ứng để lật đổ bạo chính của nhà Tần. Tác giả rõ ràng tiến một bước sâu hơn người trước, có một nhận thức nhất định về mối quan hệ giữa thời thế với anh hùng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiêu Phong Lãn Tử

Trăm trận mệt nhọc tướng rã rời
Đại bại Trung Nguyên khó vãn hồi
Con cháu Giang Đông nay còn đó
Nguyện vì quân vương trở lại thôi

Kim tiêu hữu tửu kim tiêu tuý
Minh nhật sầu lai minh nhật đương
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

trăm trận mệt mỏi rã rời
trung nguyên bại lớn vãn hồi được đâu
giang đông con cháu ngày sau
biết bao danh sỹ sẽ trở lại thôi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm trận xông pha tướng sĩ buồn
Tan tành đại cục mất Trung Nguyên
Giang Đông con cháu nay còn đó
Cuốn đất phò vua giữ một phương

34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Buồn tráng sĩ qua trăm trận hăng
Trung Nguyên thua thế khó cân bằng
Tuy con em ở Giang Đông có
Chịu với quân vương cuốn đất sang?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm trận mệt nhoài tướng sĩ buồn,
Trung Nguyên thất trận, khó phục cường.
Giang Đông con cháu tuy còn đó,
Nhất định vì người dựng đế vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời