梅花

牆角數枝梅,
凌寒獨自開。
遙知不是雪,
為有暗香來。

 

Mai hoa

Tường giác sổ chi mai,
Lăng hàn độc tự khai.
Dao tri bất thị tuyết,
Vị hữu ám hương lai.

 

Dịch nghĩa

Ở góc tường có mấy nhành mai,
Khi rét tới, chỉ nở một mình.
Từ xa đã biết không phải là tuyết,
Vì có hương thoang thoảng bay tới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Góc tường mấy nhành mai,
Trong rét nở mình ai.
Xa biết không phải tuyết,
Vì hương thoảng đâu đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu Hầu Tử

Góc tường bỗng trổ mấy cành mai
Gió lạnh từng hồi, đơn độc khai
Đã biết từ xa, "Không phải tuyết!"
Vì nghe nơi ấy thoảng hương bay.

Tiểu Hầu Tử - Young Monkey
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mấy cành mai góc tường,
Băng lạnh, nở cô đơn.
Xa thấy không phải tuyết,
Vì nghe thoảng mùi hương.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Vài cành mai góc tường
Lặng nở lạnh trong sương.
Xa biết không là tuyết
Vì hương thầm nhẹ vương!

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mấy nhành mai góc tường
Một mình nở băng sương
Xa biết không phải tuyết
Vì bay đến thoảng hương

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Mai

Góc tường mấy nhành mai
Băng lạnh nở mặc ai
Mai trắng trên tuyết trắng
Sắc không nhoà, hương thoảng chẳng phai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Góc tường mai mấy nhánh
Giá lạnh nở riêng mình
Xa biết đâu phải tuyết
Bởi thoảng mùi nguyên trinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Ngọc

Tường cao vài cành mai
Giá lạnh tự mình khai
Xa biết không là tuyết
Vì ngát hương trong đêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Góc tường lại có mấy nhành mai,
Rét tới một mình bung nở hoa.
Nhận biết từ xa không phải tuyết,
Vì hương thoang thoảng vẫn bay xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời