登岵山有感

天涯夜夜夢衣冠,
遊子今番拜岵山。
萬古精神餘翠蓋,
六秋風月老蒼竿。
慈悲樂國佛天上,
蘺合浮漚人世間。
翰墨書香流慶遠,
黌宮山影銳江瀾。

 

Đăng Hỗ sơn hữu cảm

Thiên nhai dạ dạ mộng y quan,
Du tử kim phiên bái Hỗ san.
Vạn cổ tinh thần dư thuý cái,
Lục thu phong nguyệt lão thương can.
Từ bi lạc quốc Phật thiên thượng,
Ly hợp phù âu nhân thế gian.
Hàn mặc thư hương lưu khánh viễn,
Huỳnh Cung sơn ảnh Nhuệ giang lan.

 

Dịch nghĩa

Nơi chân trời, đêm đêm luôn mơ tới việc mũ đai
Đứa con đi xa, nay mới lên bái lạy núi Hỗ đây
Tinh thần muôn thuở, còn lại chiếc lọng biếc
Trăng gió sáu thu, dãi dầu với đám cỏ xanh
Trên tầng trời của Phật, là cõi từ bi cực lạc
Người trong thế gian tan hợp như bóng nước trôi
Bút mực thư hương, phúc nhà truyền mãi
Như bóng núi Huỳnh Cung rọi nước sông Nhuệ đầy


Bài thơ trên Ngô Thì Nhậm làm sau khi phải lánh nạn năm năm, nay mới được về thăm mộ cha.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Tối tối bên trời mộng áo đai
Con xa bái lạy núi Hỗ đây
Tinh thần muôn thuở che ô biếc
Trăng gió sáu thu, dãi cỏ dày
Tan hợp kiếp người như bóng nước
Từ bi cửa Phật đẹp trời mây
Thư hương bút mực lưu truyền mãi
Bóng núi Huỳnh Cung sóng Nhuệ đầy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đêm đêm áo mũ mộng bên trời
Núi Hỗ về thăm được buổi nay
Trăng gió sáu thu cần trúc biếc
Tinh thần muôn thuở tán thông tươi
Từ bi Phật cảnh miền an lạc
Tan hợp trần gian bọt nổi trôi
Hàn mặc dấu thơm lâu để phúc
Non Huỳnh, nước Nhuệ, đất Thanh Oai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân trời đêm đến mơ cân đai,
Xa mới bái về núi Hỗ đây.
Muôn thuở tinh thần còn lọng biếc,
Sáu thu trăng gió dãi dầu cây.
Tầng trời cửa Phật từ bi cõi,
Tan hợp thế gian bóng nước mây.
Bút mực thư hương truyền phúc mãi,
Huỳnh Cung rọi nước Nhuệ dòng đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời